Vores fælles Værdier

Fællesskab

 • Vi ser det hele barn og er nærværende.
 • Vi arbejder med fleksible holddannelser for styrkelse af identitet og læring.
 • Fællesskabet indebærer også individuelle aftaler.

Succes

 • Alle skal lykkes.
 • Vi sætter mål og har positive forventninger til alle.
 • Gensidig åbenhed og anerkendende dialog kendetegner samarbejdet.

Tryghed

 • Vi tager ansvar for relationerne.
 • Vi sætter genkendelige og forudsigelige rammer.
 • De velfungerende og mangfoldige team er en bærende kraft.

Værdisætninger Asgård

Fællesskab

 • Eleverne danner fællesskaber på tværs af alder og køn.
 • Traditioner og oplevelser styrker fællesskabet.
 • Lærere og pædagoger sætter rammerne for et forpligtende fællesskab.

Tryghed

 • Der er et anerkendende og positivt møde mellem barn og voksen.
 • Eleverne støttes i at skabe relationer.
 • Der er forudsigelighed og genkendelighed i den hele dag.

Succes

 • Eleverne får oplevelsen af at lykkes.
 • Eleverne støttes i at kunne klare ting selv.
 • Den enkelte elev ser sig selv som en del af et fællesskab.

Værdisætninger Midgård

Fællesskab

 • Vi starter dagen i fællesskab med morgensang.
 • Leg og bevægelse er fællesskabende aktiviteter og understøttes af legepatruljen.
 • Eleverne støttes i at håndtere konflikter og modstand.

Succes

 • Vi ser elevernes forskelligheder som en styrke og sætter dem i spil i dagligdagen.
 • Lærerne differentierer undervisningen, laver fleksible hold og sætter tydelige mål.
 • Lærererne dyrker elevernes nysgerrighed og motivation.

Tryghed

 • Eleverne oplever at have gode relationer.
 • Hverdagen indeholder genkendelige rutiner.
 • Lærerne tager fælles ansvar for alle elever.

Værdisætninger Udgård

Fællesskab

 • Eleverne oplever at høre til og være en del af noget større end dem selv.
 • Der er aktiviteter og traditioner på tværs af årgangene: Fællessamling, bevægelsesbånd, valgfag, motionsdag, fastelavn, 1. dec. mm.
 • Fællesskabet er rammen for at opleve succes og tryghed.

Succes

 • Eleverne møder dagligt udfordrende opgaver de mestre.
 • Eleverne får øje på alt det de kan faglig, socialt og praktisk.
 • Eleverne oplever sig klar til at komme videre efter 9. klassetrin.

Tryghed

 • Lærerne danner hold, grupper, arbejdsmakkere og pladser.
 • Eleverne støttes i at have en nuanceret opfattelse af måden at være ung på.
 • Eleverne møder et enigt og nærværende lærerteam.