Indskrivning af elever?

Vil du indskrive dit barn på Bredagerskolen, så kontakt skolen kontor som henviser til afdelingslederen for den aldersgruppe, hvor barnet skal starte – skolens kontor 76 81 41 00.

0. klasse – børnehaveklasse

Kommer dit barn fra børnehaven og skal starte i 0., så er der digital indskrivning via Vejle Kommune i december/januar til skolestart skoleåret efter. Vi holder informationsmøde i november måned, hvor alle forældre til skolestartere er velkomne. 

På Bredagerskolen (Asgård) har vi skolestart tre gange om året, i det vi kalder rullende skolestart. Det er august, november og marts. En rettesnor er, at barnet som udgangspunkt starter nærmest sin 6. års fødselsdag. Spørg børnehaven, hvis I er i tvivl eller kontakt Bredagerskolen/Asgård.

Vi har tæt samarbejde med børnehaverne i Jelling og har fælles overgangsprojekt til glæde for børn og voksne. Det indebærer bl.a. besøg på skolen og trekantssamtaler forud for skolestart, hvor I som forældre deltager i et møde på skolen sammen med den primære pædagog fra børnehaven.

Hvert år får vi også skolestartere, der kommer uden for vores skoledistrikt. Der er frit skolevalg. Det betyder, man som forældre selv kan vælge, hvor ens barn skal gå i skole også uden for eget skoledistrikt, med mindre det betyder, at skolen skal oprette en ekstra klasse ved indskrivningen. I de fleste tilfælde har vi fint plads til alle børn på Asgård, men kontakt os, hvis I vil være sikre (gælder kun børn uden for Bredagerskolens skoledistrikt – alle børn i skoledistriktet er garanteret plads på Bredagerskolen). 

Vær opmærksom på, at hvis I vælger Bredagerskolen, og det ikke er jeres skoledistrikt, så skal I selv afholde bustransportudgiften, med mindre jeres barn var berettiget til buskort fra hjemmet til distriktsskolen. Kontakt Bredagerskolens kontor for nærmere oplysning om buskort, hvis I er i tvivl. Barnet kan sagtens køre med bussen, det er ikke noget problem.
 

Når barnet allerede går i skole på anden skole

Ønsker I jeres barn skal gå på Bredagerskolen, selvom det allerede går i skole på anden skole, så kontakt skolens ledelse for nærmere aftale.

Vi gør så det, at vi telefonisk eller via mail aftaler et møde på skolen, hvor barnet er med. Her vil vi gerne høre mere om barnet: hvordan det er at gå i skole, hvilke fag, der er yndlingsfag og om der er fag, barnet kæmper med, hvordan det er med det sociale og samspillet med andre børn. Vi er også interesserede i, hvad barnet laver i fritiden. Alt i alt vil vi gerne have et lille kendskab til barnet ved samtalen – alt sammen for at kunne tage godt i mod ved skolestarten og bidrage til, at barnet får en god skolegang hos os. Vi snakker også med forældrene om gensidige forventninger, ligesom forældrene naturligvis kan overlevere, hvis der er noget særligt, vi skal vide. Om muligt deltager altid en lærer/pædagog ved samtalen sammen med en leder og jer og barnet. Her aftaler vi, hvornår barnet skal starte. Man kan som udgangspunkt starte, hvornår det skal være, men vi opfordrer altid til, at barnet får sagt ordentligt farvel til den gamle skole.

Når barnet er indskrevet, beslutter skolen hvilket hold/gruppe, barnet skal i ud fra de oplysninger, vi fik ved indskrivningen. Dette meddeles forældrene inden skolestarten.

Første skoledag mødes vi på forkontoret, typisk med en forælder med – og så kommer der en af barnets nye lærere (og måske en holdkammerat) ned og henter barnet på kontoret. Forældre er velkomne til at gå med ned i klassen og blive lidt eller i længere tid. Det aftaler I selv med jeres barn (alt efter alder).

Hvis der er særlige behov, jeres barn har, som gør, at vi skal være i tæt dialog, så aftaler vi et opfølgningsmøde med jer efter et stykke tid, så vi får fulgt op på skolestarten.
 

Flytning til Jelling?

Hvis I som familie flytter til Jelling, så bliver jeres barn automatisk vores skoledistriktsbarn og er dermed sikret en plads på Bredagerskolen. Kontakt skolen for møde, som ovenfor nævnt.
 

Går jeres barn i specialklasse og I flytter til Jelling?

Kontakt konstitueret skoleleder Mette Hjelholt Nielsen, [email protected] for nærmere aftale om et møde. Her vil vi inddrage TCBU (Tværfagligt Center for Børn og Unge) svarende til tidligere PPR, for efter samtykke fra jer forældre, at indhente nuværende oplysninger, der kan kvalificere beslutningen om skoleplacering ved flytningen.
 

Kan man komme på prøve?

Vi synes af flere grunde ikke, det er en god idé at komme på prøve i skolen. Dels er det et stort ansvar at lægge på barnet at skulle vurdere om skolen er god nok eller det rette for barnet (det er en forældrebeslutning) og dels kan det virke forkert på de øvrige børn på holdet/gruppen, hvis nogle er på prøve. De kan føle sig valgt til eller fra – og det kan være små ting, der kan påvirke valget (kom man til at sige noget forkert eller var det forkert ikke at sige noget osv.). 
 

Uforpligtende møde før beslutningen tages

Til gengæld vil vi meget gerne stille op til et uforpligtende møde, hvis I som forældre er i tvivl om I skal vælge Bredagerskolen til jeres barn, hvis der ønskes skoleskifte. Kontakt os bare for aftale om dette.
 

Og endeligt gælder det

Har I spørgsmål om skolestart på alle klassetrin/årgange – kontakt os!

Direkte link til kontakt.