PÆDAGOGISK RETNING

SFO I og II er en personalegruppe:

  • Udnyttelse af kompetencer og ressourcer

  • Fælles fodslag: Det står vi for

  • Samarbejde og robusthed

SFO I og II er præget af fleksibilitet og forudsigelighed

  • Overblik, overgange, tydelighed

  • Udnyttelse af de fysiske rammer, lokaler og udearealer

SFO I og II er præget af kvalitet og fri leg

  • Den voksne som fyrtårn

  • Spændende, relevante aktiviteter

Tekst

I SFOén på Bredagerskolen har både SFO I og SFO II base på Asgård.

Alle børn tjekker sig hver dag ind i NORD (Ved at sige hej til de voksne i NORD samt trykke sig ind på Tabulex) inden de går på et værksted/aktivitet.

Nogle aktiviteter kan være målrettet en bestemt aldersgruppe, mens andre kan være mere åbne. (Enkelte aktiviteter kræver tilmelding og forældretilladelser)

Hver uge laves der en plan for aktiviteterne i SFOén, som findes via link på forældreintra.

Som udgangspunkt siger alle børn farvel i NORD med mindre man har været på en aktivitet fx på Runerne, hvor man kan sige farvel og tjekke ud derfra.

Tekst

Tekst

Asgård

Sydhuset 24 98 83 22

Nordhuset 24 96 48 13

 

 

Oplysninger om takster, indmeldelse og deslige, finder i her.

Tekst

Tekst

SFO lukkedage 2018/2019

Alle dage incl.

 

Juleferie 24.12.18-01.01.19

Påskeferie 15.04.19-22.04.19

Storebededag 17.05.19

Kri. himmelfart 30.05.19-31.05.19

Grundlovsdag 05.06.19

Sommerferie 08.07.19-26.07.19