Hvem er Udgård?

Udgård er afdelingen for 7. - 8. - 9. årgang. Det er et samlet forløb på 3 år, hvor eleverne forbereder sig til at gå videre til afgangsprøverne og i en ungdomsuddannelse.

Når man går i Udgård er man en del af årgang, der arbejder med fleksible hold. Det giver mange muligheder for at danne relationer og afprøve sig selv i nye sammenhænge. 
Til hver årgang er der knyttet et fast lærerteam og hver elev har en kontaktlærer. 

Fællessamling
En gang om ugen samles alle elever og lærere til fællessamling. Det er med til at skabe en fælles kultur. Der er sange, dagens tanke, dans mm. (interview med lærerne+ konkrete eksempler)

Sidste skoledag
På den sidste almindelige skoledag for 9. årgang har vi nogle helt særlige ritualer.
Det er noget alle elever ser frem til. 9. årgang står selv for planlægningen af dagen og både lærerne og skolens øvrige elever er altid med på legen. 

Frikvarter
Udgård er ikke bare et lære-sted men også et være-sted. Derfor har vi stor fokus på at det er rart at holde frikvarter. Hallen er åben, der er hyggekroge, der er fodboldbane og leg med de mindre elever fra Asgård.

Bevægelsesbånd

Der er bevægelsesbånd fælles for hele Udgård en halv time hver dag. Der er mange aktiviteter i gang på én gang. Film, billeder, interview

Fagligt fokus så alle elever kan forbedre sig fagligt

Uddannelsesparathed og overfaglige mål
For hver årgang i Udgård er der opstillet mål for uddannelsesparathed og overfaglige mål. Se mål for 9. årgang her. (Mål for 9. årgang)

Fagdage
En del af undervisningen afvikles som fagdage. Her er de gode muligheder for at fordybe sig eller tage på udflugt.

IT 
IT er en stor del af den daglige undervisning. Der er elektroniske tavler i alle klasselokaler, hvor meget af undervisningen foregår på forskellige elektroniske tavler. Det er en forventning at de elever der har mulighed for det medbringer egen bærbar computer. 

Udveksling 
Gennem flere år har skolen lavet udveksling med forskellige skoler. Lige nu har vi aftaler en skole i Holland og en i Tyskland. Det er altid på 8. årgang der er på udveksling.
Vi besøger hinanden en uge hvert sted og eleverne er privat indkvarteret.
Projektet er en del af vores internationale dimension.

Valgfag 
Alle eleverne har valgfag 2 timer om ugen samtidig. Derfor kan vi udbyde mange forskellige fag. Fagene er organiseret i vores 4 søjler som – Den naturvidenskabelige dimension, den praktisk-musiske dimension, den internationale dimension og sundhed og trivsel.
Se nærmere beskrivelse her (Udgårds valgfag + foto: mad, design og lego).

Traditioner 

På Bredagerskolen har vi flere faste traditioner - blandt andet juleklippedag, hvor eleverne i Udgård er på Nisseløb.