Hvem er vi?

Asgård er vores indskolingsafdeling med elever fra 0., 1. og 2.klasse. På Asgård vægter vi fællesskabet og VI-følelsen højt. På Asgård har alle elever en basisgruppe, som er et aldersintegreret fællesskab. Her starter og slutter barnet dets dag. Alle elever har ligeledes et hold, som kan være fleksibelt over tid, men som udgangspunkt er et fællesskab med jævnaldrende børn. Eleverne er på hold i løbet af dagen. Holdet er som udgangspunkt på tværs af huset.

 

Tekst

Asgård er delt op i et NORD-hus og et SYD-hus. NORD har basisgrupperne Slejpner og Gladshjem, mens SYD har basisgrupperne Idavang og Breidablik.

Tekst

Hver eneste dag kl. 8.15 starter med morgensang/fællessang i “TUMLEREN” som er et fællesrummet mellem SYD og NORD. Forældre er meget velkomne til at deltage til morgensang.

Asgård er præget af fællesskab og vi er et “VI”

To uafvigelige Asgårdregler

Kulturen bæres af fællesskaber

 

Asgård er præget af anerkendende tilgang

Børn vil hvis de kan

Børn vil gerne samarbejde, hvis de ved hvad de skal samarbejde om

 

Asgård er præget af fleksibilitet og forudsigehed for elever, forældre og ansatte

Den voksne som fyrtårn

Fast og ens dagsstruktur

Ensartede overgange

Aldersintegrerede grupper og fleksible hold

Tekst

På Asgård har vi rullende skolestart. Det betyder, at man kan starte i skole 1.marts, 1.august og 1.november. Vi anbefaler, at man har god dialog med børnehaven om, hvornår det giver bedst mening at ens barn starter, men som udgangspunkt så tæt på sin seks års fødselsdag som muligt.

I forbindelse med skolestarten har vi et tæt og godt samarbejde med daginstitutionerne i Jelling. Børnehaverne besøger skolen inden skolestart og forældrene inviteres til henholdvis et åbenthus arrangement samt trekantssamtale.

Er man tilflytter eller går ens barn i børnehave uden for Jelling, så opfordre vi jer til, at tage direkte kontakt til skolen ifm. skolestart.